Afspraak

haptotherapeut Bennekom Ede Wageningen

Contact

06 1105 7114
info@ivettevanderlinden.nl

Praktijk

Hindelaan 2
6705 CW WAGENINGEN

Tarieven

Haptotherapie (particulier) 

90 euro per sessie (geen BTW van toepassing). Een sessie duurt ongeveer 60 minuten.

Coaching (professionals) 

125 euro per sessie (exclusief BTW). Een sessie duurt ongeveer 60 minuten. 

Familieopstelling

125 euro per sessie (geen BTW van toepassing). Een sessie duurt ongeveer 60 minuten. 


Vergoeding

  • Haptotherapie kun je gedeeltelijk vergoed krijgen via je zorgverzekering als je aanvullend verzekerd bent. Je kunt hiervoor je eigen zorgverzekering raadplegen.
  • Coaching kun je vergoed krijgen via je werkgever. Veel organisaties hebben een budget voor opleiding en coaching. Mogelijk heb jij een persoonlijk ontwikkelbudget (POB). Informeer bij je leidinggevende of P&O naar de mogelijkheden binnen jouw organisatie. Ik bied dan een offerte aan.  

Afmelden of de afspraak verzetten

Tenminste 24 uur van tevoren kun je kostenloos afmelden. Meld je je binnen de 24 uur tot aan een afspraak af, dan breng ik de afspraak in rekening. 

Klachtenrecht / Wet WKKGZ

Volgens de wet WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) is iedereen die zorg levert verplicht een klachtenregeling te hebben, te beschikken over een klachtenfunctionaris en om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Dit is geregeld via mijn beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg).

NFG beroepsvereniging voor aanvullend therapeuten, waaronder haptotherapie

Als haptotherapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Door mijn lidmaatschap waarborg ik de kwaliteit van mijn begeleiding. Ik heb regelmatig intervisie met vakgenoten, lees vakliteratuur en doe aan bij- en nascholing. Zie voor meer informatie: https://www.de-nfg.nl/.

NFG lidmaatschapsnummer: 2029

 

Uw Privacy

Voor een goede behandeling als haptotherapeut is het noodzakelijk en mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens en zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik ben als haptotherapeut gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 20 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen. De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de haptotherapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  2. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  3. Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur.
 

Praktijk Ivette van der Linden Haptonomie

AGB praktijkcode: 90068157

AGB zorgverlenerscode: 90109155

Prestatiecode: 24602

RBCZ-register: ingeschreven als registertherapeut; licentienummer 200607R

KvK nummer: 20160264

BTW nummer: NL002035540B21