Afspraak

Praktijk
Wageningen

Hindelaan 2
6705 CW WAGENINGEN

Molenstraat 60 - 62
6721 WP BENNEKOM

Voorwaarden

Haptotherapie en coaching (particulier) 

85 euro per uur (geen BTW van toepassing)

Relatietherapie

110 euro per uur (geen BTW van toepassing).  De factuur kan worden gesplitst, indien gewenst.

Coaching en training (bedrijven)

100 euro per uur (exclusief BTW) voor individuele coaching. Teamcoaching en training: maatwerk op basis van een offerte. 

Vergoeding zorgverzekering

Haptotherapie wordt door een groot aantal zorgverzekeraars deels vergoed vanuit het aanvullende pakket. U kunt hiervoor uw eigen zorgverzekering raadplegen. 

AGB praktijkcode: 90068157

AGB zorgverlenerscode: 90109155

Prestatiecode: 24602

RBCZ-register: ingeschreven als registertherapeut; licentienummer 200607R

Afmelden of de afspraak verzetten

Tenminste 24 uur van tevoren. Vindt de afmelding later plaats dan wordt de afspraak in rekening gebracht.

I.v.m. het coronavirus (COVID-19) begrijp en respecteer ik elke beslissing om een gemaakte afspraak te annuleren of te verplaatsen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

Klachtenrecht / Wet WKKGZ

Volgens de wet WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) is iedereen die zorg levert verplicht een klachtenregeling te hebben, te beschikken over een klachtenfunctionaris en om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Dit is geregeld via mijn beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). 

NFG beroepsvereniging voor aanvullend therapeuten, waaronder haptotherapie

Als haptotherapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Door mijn lidmaatschap waarborg ik de kwaliteit van mijn begeleiding. Ik heb regelmatig intervisie met vakgenoten, lees vakliteratuur en doe aan bij- en nascholing. Zie voor meer informatie: https://www.de-nfg.nl/.

NFG lidmaatschapsnummer: 2029

 

Uw Privacy

Voor een goede behandeling als haptotherapeut is het noodzakelijk en mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. 

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik ben als haptotherapeut gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de haptotherapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  2. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  3. Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur.

Meld je aan voor mijn nieuwsbrief!